Zomaar midden in de stad Eindhoven op Landgoed Gennep ligt de Genneper Hoeve. Een stadsboerderij met prachtige roodbonte melkkoeien, een kaasmakerij, kippen, varkens en tuinbouw. U kunt vrij rondlopen op ons boerenerf en dagelijks meemaken hoe wij, in dit schitterende historische beekdallandschap, voedsel voor u produceren van een zeer hoge kwaliteit. Even op adem komen buiten de hectiek van de stad. Een mooie wandeling maken over ons landgoed en onderweg koeien zien oversteken als ze naar de melkstal gaan of weer naar de wei. Genieten van een prachtige natuurlijke omgeving. Zien hoe koeien worden gemolken. Zelf uw eieren rapen of varkens zien wroeten in de modder.  

 

2 juli van 9.00 tot 13.00 uur workshop kaasmaken i.s.m. Real Food Restaurant aanmelden via www.realfoodrestaurant.nl

Zaterdag 2 juli van 14.00 tot 15.00 Optreden gitaarorkest Da Capo - vrije toegang

Vrijdag 8 juli van 20.00 tot 21.30 uur Optreden muziekensemble Gilbert - vrije toegang

Dinsdag 2 augustus van 19.30 tot 21.00 uur Optreden studentenorkest Riccioti - vrije toegang

Zondag 11 September van 13.30 tot 15.00 uur Optreden muziekensemble Opus Acht - vrije toegang

21 en 22 oktober Toneel met Strapatsen: De Uitverkorenen, een absurdistische en tragikomische wintervoorstelling

Onze winkel is tot de herfstvakantie ook iedere maandag geopend

van 11.00 uur tot 13.15 uur en van 14.00 uur tot 17.00 uur

We hebben de gemeente gevraagd meer ondernemersruimte in ons erfpachtcontract op te nemen, zodat we zelf meer inkomsten kunnen verwerven, of om een deel van de gemeentelijke bijdrage in stand te houden. Zonder extra ondernemersruimte of gedeeltelijke instandhouding van de financiële bijdrage kan de Genneper Hoeve op termijn niet overleven. De gemeente zal dus het verdienmodel voor de boerderij, dat zij zelf heeft bedacht, bij moeten stellen. Daarnaast is het belangrijk dat er goed wordt nagedacht over datgene wat op deze unieke plek behouden dient te blijven. Wij zijn ervan doordrongen dat Landgoed Gennep een bijzonder gebied is waaraan je niet zomaar alles kunt gaan toevoegen. Deze bijzondere plek is kwetsbaar en snel onherstelbaar beschadigd. Aan de andere kant is het voor ons belangrijk dat we op de lange termijn een financieel gezonde bedrijfsvoering kunnen blijven ontwikkelen. Ook dat voelen we als een grote verantwoordelijkheid. Voldoende ondernemersruimte om mee te veranderen met een steeds veranderende omgeving is essentieel. Daar schort het nu aan. Wel is al toegezegd dat één van onze toezichthouders voorlopig nog op de boerderij kan blijven werken. Daarmee kunnen we gedurende een overgangsperiode de scholen nog gewoon ontvangen. Voor de toekomst zijn we een nieuw educatief concept aan het ontwikkelen. Educatie zien we als een maatschappelijke doelstelling van de boerderij waar aan we geen inkomsten overhouden.

Wij willen u bedanken voor al uw steun en vertrouwen in de afgelopen maanden. U kunt ons heel direct steunen met uw aankopen in onze boerderijwinkel. U kunt ook vriend worden van onze vriendenstichting die de kwaliteit en het behoud van het gebied meer onder de aandacht wil brengen. Voor informatie over onze vriendenstichting zie elders op deze website.

 

Genneper HoeveGuts uitsnede